English For You

Miasto:

Warszawa

Ulica:

E-mail:

Województwo:

Telefon:

Strona internetowa:

Nauczane języki:

Znajomość języka angielskiego jest jednym z ważniejszych wymogów, stawianych obecnie kandydatom do pracy. Zajęcia w dobrej szkole językowej, skupionej wyłącznie na nauczaniu tego języka, jest więc swoistą inwestycją w przyszłość naszą lub naszego dziecka. English For You działa na rynku od roku 1991 i może pochwalić się licznymi nagrodami, w tym Orłami Edukacji i Orłami Kształcenia, uzyskanymi w ostatnich latach oraz europejskimi certyfikatami, potwierdzającymi jakość kształcenia.

Zajęcia prowadzone są zarówno w formie kursów stacjonarnych, jak i online – wybór sposobu nauczania zależy od preferencji kursanta. Cechą wyróżniająca English For You spośród innych szkół językowych jest dualna metoda nauczania, nastawiona na przełamywanie barier w mówieniu oraz zdobywanie umiejętności komunikacyjnych. Założeniem jest podział zajęć na dwie części: praktyczną konwersację, w której specjalizuje się lektor anglojęzyczny oraz gramatykę, której zasady przybliża rodowity Polak. Sama nauka odbywa się w niewielkich, kameralnych grupach, liczących od 3 do 7 osób (na życzenie klienta możliwa jest również nauka w mniejszych grupach lub zajęcia prowadzone indywidualnie). Dzięki takiej organizacji kadra dydaktyczna może poświęcić każdej z osób więcej czasu, co przekłada się na wysokie tempo przyswajania wiedzy.

Placówki szkoły znajdziemy w dwóch warszawskich lokalizacjach (w centralnej części miasta i na Pradze Południe) i funkcjonują przez sześć dni w tygodniu. Dzięki temu – oraz możliwości odbywania lekcji zdalnie – nauka w English For You jest dostępna dla każdego praktycznie mieszkańca stolicy. Same zajęcia odbywają się z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych tablic multimedialnych oraz materiałów wideo. Szkoła prowadzi przy tym zajęcia tak dla dzieci i młodzieży, jak i dla starszych, aktywnych zawodowo osób. Możliwe jest również przystąpienie do egzaminów, potwierdzających kwalifikacje językowe – na przykład TELC.

Szkoła przygotowuje też młodzież do egzaminów maturalnych. W tym przypadku nauka koncentruje się na systematyzacji dotychczas zdobytej wiedzy. Zajęcia prowadzi się w oparciu o standardowe, szkolne programy nauczania, co – wraz z opisanym wcześniej systemem dualnym – daje wysokie prawdopodobieństwo sukcesu na maturze.

Najnowsze artykuły

Obserwuj nas na Facebooku

Wideolekcje językowe