Odmiana czasowników nieregularnych

Odmiana czasowników nieregularnych Poniższa wideolekcja prezentuje odmianę niemieckich czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym. Jak odmienić czasowniki nieregularne? Czasowniki nieregularne, zwane także czasownikami mocnymi, stanowią stosunkowo niewielką część wszystkich czasowników w języku niemieckim. Wiele spośród nich należy jednak do słownictwa podstawowego. Cechą charakterystyczną tej grupy czasowników jest zamiana samogłoski rdzennej dla 2. i 3. osoby liczby…