Odmiana czasowników nieregularnych

Poniższa wideolekcja prezentuje odmianę niemieckich czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym.

Jak odmienić czasowniki nieregularne?

Czasowniki nieregularne, zwane także czasownikami mocnymi, stanowią stosunkowo niewielką część wszystkich czasowników w języku niemieckim. Wiele spośród nich należy jednak do słownictwa podstawowego. Cechą charakterystyczną tej grupy czasowników jest zamiana samogłoski rdzennej dla 2. i 3. osoby liczby pojedynczej. Formy liczby mnogiej są odmieniane regularnie.


Możemy wyróżnić cztery grupy czasowników nieregularnych:

1) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z a na ä

W ten sposób odmieniają się następujące czasowniki:

backen – piec | braten – smażyć | fahren – jechać | fallen – spadać | fangen – łapać | graben – kopać | halten – trzymać | laden – ładować | lassen – zostawiać | laufen – biec | raten – radzić | schlagen – bić | tragen – nosić | waschen – myć | wachsen – rosnąć

W przypadku czasowników z tematem zakończonym na -t nie dodajemy żadnej końcówki do 3. osoby liczby pojedynczej.

2) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z e na i

Do tej grupy czasowników należą:

brechen – łamać | essen – jeść | geben – dawać | gelten – obowiązywać | helfen – pomagać | messen – mierzyć | nehmen – brać | sprechen – mówić | sterben – umierać | treffen – spotykać | treten – kopać | vergessen – zapominać | werfen – rzucać

Odmiana czasownika nehmen różni się nieco od prezentowanego schematu. W przypadku tego czasownika występująca w temacie samogłoska h zostaje zamieniona w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej na samogłoskę m: du nimmst, er/sie/es nimmt. Pozostałe formy czasownikowe pozostają bez zmian.

3) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z e na ie

W ten sposób odmieniają się następujące czasowniki:

befehlen – rozkazywać | empfehlen – polecać | geschehen – zdarzać się | lesen – czytać | sehen – patrzeć | stehlen – kraść

4) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z o na ö

stoßen – popychać

Innym czasownikiem, który odmienia się nieregularnie w czasie teraźniejszym, jest czasownik wissen (wiedzieć). W przypadku tego czasownika samogłoska rdzenna i zamienia się w liczbie pojedynczej na ei, przy czym pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej nie otrzymują żadnej końcówki podczas odmiany. W liczbie pojedynczej w miejscu ss występuje ß.

Także czasowniki posiłkowe haben (mieć), sein (być) i werden (stać się, zostać) odmieniają w czasie teraźniejszym się w sposób nieregularny. Odmianę tych czasowników omówiłem w osobnym wpisie.

Do wideolekcji Odmiana czasowników haben, sein i werden 


Odmiana czasowników nieregularnych

Poniższa wideolekcja prezentuje odmianę niemieckich czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym.

Jak odmienić czasowniki nieregularne?

Czasowniki nieregularne, zwane także czasownikami mocnymi, stanowią stosunkowo niewielką część wszystkich czasowników w języku niemieckim. Wiele spośród nich należy jednak do słownictwa podstawowego. Cechą charakterystyczną tej grupy czasowników jest zamiana samogłoski rdzennej dla 2. i 3. osoby liczby pojedynczej. Formy liczby mnogiej są odmieniane regularnie.


Możemy wyróżnić cztery grupy czasowników nieregularnych:

1) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z a na ä

W ten sposób odmieniają się następujące czasowniki:

backen – piec | braten – smażyć | fahren – jechać | fallen – spadać | fangen – łapać | graben – kopać | halten – trzymać | laden – ładować | lassen – zostawiać | laufen – biec | raten – radzić | schlagen – bić | tragen – nosić | waschen – myć | wachsen – rosnąć

W przypadku czasowników z tematem zakończonym na -t nie dodajemy żadnej końcówki do 3. osoby liczby pojedynczej.

2) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z e na i

Do tej grupy czasowników należą:

brechen – łamać | essen – jeść | geben – dawać | gelten – obowiązywać | helfen – pomagać | messen – mierzyć | nehmen – brać | sprechen – mówić | sterben – umierać | treffen – spotykać | treten – kopać | vergessen – zapominać | werfen – rzucać

Odmiana czasownika nehmen różni się nieco od prezentowanego schematu. W przypadku tego czasownika występująca w temacie samogłoska h zostaje zamieniona w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej na samogłoskę m: du nimmst, er/sie/es nimmt. Pozostałe formy czasownikowe pozostają bez zmian.

3) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z e na ie

W ten sposób odmieniają się następujące czasowniki:

befehlen – rozkazywać | empfehlen – polecać | geschehen – zdarzać się | lesen – czytać | sehen – patrzeć | stehlen – kraść

4) czasowniki zmieniające samogłoskę rdzenną z o na ö

stoßen – popychać

Innym czasownikiem, który odmienia się nieregularnie w czasie teraźniejszym, jest czasownik wissen (wiedzieć). W przypadku tego czasownika samogłoska rdzenna i zamienia się w liczbie pojedynczej na ei, przy czym pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej nie otrzymują żadnej końcówki podczas odmiany. W liczbie pojedynczej w miejscu ss występuje ß.

Także czasowniki posiłkowe haben (mieć), sein (być) i werden (stać się, zostać) odmieniają w czasie teraźniejszym się w sposób nieregularny. Odmianę tych czasowników omówiłem w osobnym wpisie.

Do wideolekcji Odmiana czasowników haben, sein i werden

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *

Opublikuj komentarz